Aktualitások / Híreink

Istentiszteletünket élőben közvetítjük! (vasárnap 10:00)

Istentiszteletünket élőben közvetítjük! (vasárnap 10:00)

Kedves Testvérek! Tekintettel a Kormány által a koronavírus járványszerű terjedésének megakadályozása céljából meghozott intézkedésekre a gyülekezeti alkalmainkat kénytelenek vagyunk felfüggeszteni. Szeretnénk a testvérek figyelmébe ajánlani, hogy vasárnapi Istentiszteletünket 10:00-tól a gyülekezet honlapján (www.nyiregyhazimetodista.hu) élőben közvetítjük! A fentieken túl az alábbiakról...


Átéltük

Átéltük

Kérdések és válaszok

Kérdések és válaszok

English Bible Talks

English Bible Talks


Mindennapi kenyerünk:

Tanács:
Ha valaki mint keresztyén szenved, ne szégyellje azt.
1 Péter 4:16

Ígéret:
Mert nem oly fõpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, anélkül, hogy bûnbe esett volna.
Zsidókhoz 4:15

Fohász:
Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erõ támadt.
Zsoltárok 138:3

2021. május 12. szerda


Napi Ige:

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! (Zsolt 91,1–2)

Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. (1Jn 5,14)

Olvasmányok: Mk 9,14–29 és Péld 29,1–18

2021. május 12. szerda

Online áhítatos könyvek