Aktualitások / Híreink

Istentiszteletünket élőben közvetítjük! (vasárnap 10:00)

Istentiszteletünket élőben közvetítjük! (vasárnap 10:00)

Kedves Testvérek! Tekintettel a Kormány által a koronavírus járványszerű terjedésének megakadályozása céljából meghozott intézkedésekre a gyülekezeti alkalmainkat kénytelenek vagyunk felfüggeszteni. Szeretnénk a testvérek figyelmébe ajánlani, hogy vasárnapi Istentiszteletünket 10:00-tól a gyülekezet honlapján (www.nyiregyhazimetodista.hu) élőben közvetítjük! A fentieken túl az alábbiakról...


Átéltük

Átéltük

Kérdések és válaszok

Kérdések és válaszok

English Bible Talks

English Bible Talks


Mindennapi kenyerünk:

Tanács:
Ezt mondja az Úr Isten: térjetek meg, és forduljatok el bálványaitoktól és minden útálatosságtoktól fordítsátok el orcátokat.
Ezékiel 14:6

Ígéret:
Bûneiddel terheltél, vétkeiddel fárasztál engem. Én, én vagyok, a ki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bûneidrõl nem emlékezem meg!
Ésaiás 43:24-25

Fohász:
Ímé, én parányi vagyok, mit feleljek néked? Kezemet a szájamra teszem.
Jób 39:37

2023. március 26. vasárnap


Napi Ige:

Salamon ezt mondta a templom felszentelésekor: De vajon lakhat-e Isten a földön? (1Kir 8,27a)

Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. (Jn 1,18)

Olvasmányok

Mk 10,35-45; Zsid 5,(1-6)7-9(10)

Böjt 5. vasárnapja (judica)

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Mt 20,28)

Ítélj meg, Istenem, és légy pártfogóm a hűtlen néppel szemben, ments meg az alattomos és álnok emberektől! (Zsolt 43,1)

Lekciók: Jn 8,48-59; 1Móz 22,1-14

Igehirdetési alapige: Zsid 2,10-18

2023. március 26. vasárnap

Online áhítatos könyvek