<>

Friss híreink / kitekintés

Adventi evangélizáció – Szólni akar Isten hozzád!

SZÓLNI AKAR AZ ISTEN HOZZÁD! címmel adventi bibliai előadásokra december 1-3-ig a Metodista Egyház Színház u. 6. sz. alatti imatermében. Igét hirdet: Gyurkó József ny. metodista lelkész Dec. 1. péntek 18 óra: Hogyan szól Isten? (Zsidó 1,1-3) Dec. 2. szombat 18 óra: Mi történik, ha szól hozzád? (Zsidó 1,1-3) Dec. 3. Advent 1. vasárnapja 10…

Inkább meghalunk, de nem áruljuk el a hitünket

ISZLÁM VAGY HALÁL? – A KOPT ZARÁNDOKBUSZ ELLENI MERÉNYLET MEGDÖBBENTŐ RÉSZLETEI Hatalmas tempóban terjed a Facebookon azoknak a kopt zarándokoknak a tragikus története, amelyről általánosságban anno 777 is hírt adott. Az online írás külföldi cikkekből szemlézve feltárja a tragédia pontos hátterét. Alább változtatás nélkül közöljük a szöveget: Amikor Manchesterben egy koncert végén 22 ember meghalt egy…Mindennapi kenyerünk:

Tanács:
Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.
Zsoltárok 29:2

Ígéret:
És az idegeneket, akik az Úrhoz adák magukat, hogy Néki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Õnéki szolgái legyenek, mindenkit, aki megõrzi a szombatot, hogy meg ne fertõztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat: szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvídámítom õket imádságom házában.
Ésaiás 56:6-7

Fohász:
Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a Te nevednek adj dicsõséget, a Te kegyelmedért és hûségedért!
Zsoltárok 115:1

2018. május 23. szerda


Napi Ige:

Többet ér a türelmes ember a hõsnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. (Péld 16,32)

Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és az épülést szolgálja. (Róm 14,19)

Ef 3,11?14 és Zsid 10,19?25

2018. május 23. szerda

Online áhítatos könyvek