<>

Friss híreink / kitekintés

Adventi evangélizáció – Szólni akar Isten hozzád!

SZÓLNI AKAR AZ ISTEN HOZZÁD! címmel adventi bibliai előadásokra december 1-3-ig a Metodista Egyház Színház u. 6. sz. alatti imatermében. Igét hirdet: Gyurkó József ny. metodista lelkész Dec. 1. péntek 18 óra: Hogyan szól Isten? (Zsidó 1,1-3) Dec. 2. szombat 18 óra: Mi történik, ha szól hozzád? (Zsidó 1,1-3) Dec. 3. Advent 1. vasárnapja 10…

Inkább meghalunk, de nem áruljuk el a hitünket

ISZLÁM VAGY HALÁL? – A KOPT ZARÁNDOKBUSZ ELLENI MERÉNYLET MEGDÖBBENTŐ RÉSZLETEI Hatalmas tempóban terjed a Facebookon azoknak a kopt zarándokoknak a tragikus története, amelyről általánosságban anno 777 is hírt adott. Az online írás külföldi cikkekből szemlézve feltárja a tragédia pontos hátterét. Alább változtatás nélkül közöljük a szöveget: Amikor Manchesterben egy koncert végén 22 ember meghalt egy…Mindennapi kenyerünk:

Tanács:
Én pedig azt mondom néktek: szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek és imádkozzatok azért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.
Máté 5:44

Ígéret:
Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és alázatos szívû vagyok; és nyugodalmat találtok a ti lelkeiteknek.
Máté 11:29

Fohász:
A Te orcádat világosítsd meg a Te szolgádon és taníts meg a Te rendeléseidre.
Zsoltárok 119:135

2018. oktober 16. kedd


Napi Ige:

Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az Úr, mint az áldozatot. (Péld 21,3)

Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet! (Jn 7,24)

Róm 13,1?7 és Jel 2,12?17

2018. oktober 16. kedd

Online áhítatos könyvek