<>

Friss híreink / kitekintés

Adventi evangélizáció – Szólni akar Isten hozzád!

SZÓLNI AKAR AZ ISTEN HOZZÁD! címmel adventi bibliai előadásokra december 1-3-ig a Metodista Egyház Színház u. 6. sz. alatti imatermében. Igét hirdet: Gyurkó József ny. metodista lelkész Dec. 1. péntek 18 óra: Hogyan szól Isten? (Zsidó 1,1-3) Dec. 2. szombat 18 óra: Mi történik, ha szól hozzád? (Zsidó 1,1-3) Dec. 3. Advent 1. vasárnapja 10…

Inkább meghalunk, de nem áruljuk el a hitünket

ISZLÁM VAGY HALÁL? – A KOPT ZARÁNDOKBUSZ ELLENI MERÉNYLET MEGDÖBBENTŐ RÉSZLETEI Hatalmas tempóban terjed a Facebookon azoknak a kopt zarándokoknak a tragikus története, amelyről általánosságban anno 777 is hírt adott. Az online írás külföldi cikkekből szemlézve feltárja a tragédia pontos hátterét. Alább változtatás nélkül közöljük a szöveget: Amikor Manchesterben egy koncert végén 22 ember meghalt egy…Mindennapi kenyerünk:

Tanács:
Ekképpen álljatok meg az Úrban én szerelmeseim.
Filippi 4:1

Ígéret:
Erõt ad a megfáradottnak és az erõtlen erejét megsokasítja.
Ésaiás 40:29

Fohász:
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Õ örök dicsõségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket akik rövid ideig szenvedtetek. Õ maga tegyen tökéletesekké, erõsekké, szilárdakká és állhatatosakká.
1 Péter 5:10

2018. julius 18. szerda


Napi Ige:

Térjetek meg, elpártolt fiaim ? így szól az Úr ?, mert én vagyok a ti Uratok! Kiválasztok közületek?, és elviszlek benneteket a Sionra. (Jer 3,14)

Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el. (Jn 6,37)

ApCsel 10,(21?23)24?36 és Jn 5,31?47

2018. julius 18. szerda

Online áhítatos könyvek