Napi Ige: Evangélikus bibliaolvasó Útmutató

Napi Ige:

Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. (Zsolt 119,172)

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. (Kol 3,16)

Ézs 26,7-12(13-15) és Zak 6,1-8

2017. december 12. kedd

Forrás: Evangélikus bibliaolvasó Útmutató

biblia