Mindennapi kenyerünk

Mindennapi kenyerünk:

Tanács:
Én pedig azt mondom néktek: szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek és imádkozzatok azért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.
Máté 5:44

Ígéret:
Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és alázatos szívû vagyok; és nyugodalmat találtok a ti lelkeiteknek.
Máté 11:29

Fohász:
A Te orcádat világosítsd meg a Te szolgádon és taníts meg a Te rendeléseidre.
Zsoltárok 119:135

2021. oktober 16. szombat

Forrás: http://www.budaors.ref.hu/