Posted on

Felhívás húsvét előtti böjtre

Loading...

Szeretettel hívunk mindenkit egy ima és böjti közösségbe. Olyan időszakot élünk, amikor nagy szükség van Isten népének az összefogásra, hogy aki csak él és mozog, odaálljon a lőrésekre. Hiszen “az idők gonoszak”!

A böjti időszakot február 17-én kezdjük és március 29-én fejezzük be. Egy fix napot kell kiválasztanod, például kedd este 8-tól szerda este 8-ig minden héten ezen a napon fogsz böjtölni, az időszak végéig.

Fontos, hogy léböjtről van szó és nem fogyasztunk szilárd táplálékot. De légy szabad arra, hogy a körülményeidhez és az egészségi állapotod miatt ettől eltérjél és szilárd ételt (pl. kekszet, vagy pirítóst) is magadhoz vegyél. Mindenkit bátorítunk, hogy adjon esélyt magának és persze Istennek és böjtöljön, akár csak egy fél napig is, vagy éppen a húsétel, kenyér megvonása által.

Fontos, hogy a böjt alatt az imaéletünk is megújuljon, hiszen a böjtölő közösség is imádkozik az éppen böjtölőkért. Február elején létrehozunk egy viberes csoportot (akinek van vibere), amibe mindenki beírhatja megtapasztalásait, bizonyságait, hogy egymás hite által így is épüljünk.

Az is nagyon jó, ha a 40 nap alatt csak egyszer próbálod meg a böjtöt. De az előzetes felmérések szerint már vagyunk negyvenen, akik a szabadon választott napon 5 illetve 6 egymást követő héten is böjtölünk. Így áll össze a “lánc” böjt és szimbólikusan esténként 8 órakor adjuk át a “stafétát”.

Végezetül Nagypénteken, április 2-ra mindenkit szeretettel böjtre hívunk!

Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy részvételi szándékodat ne a csoportba, hanem személyesen nekem jelezd! Egyben bátorítalak, hogy hívd meg a családtagjaidat illetve a gyülekezeted tagjait ebbe a böjtbe és gondolj a határon túl élő lelki testvéreidre is!

A böjttel kifejezhetjük, hogy az Úr fontosabb számunkra a testi szükségeinknél (legyen az fizikai vagy érzelmi szükség), Őrá van szükségünk igazán. Nem „csak” az ajándékaiért, hanem Önmagáért, a jelleméért szeretjük. Vágyunk a vezetésére, a tisztító munkájára, hogy Vele élhessünk örökké. Rá akarjuk bízni magunkat, hogy irányítsa és alakítsa az életünket.

A böjt alatt az imádságunk fő témái:

 1. Imádkozzunk a gyülekezetünk újraindításáért, egységért, a megfáradtakért és az elesettekért!
 2. Imádkozzunk a gyermekeink és családtagjaink megtéréséért!
 3. Imádkozzunk a nemzetünkért, a határon innen és határon túl élő honfitársainkért, valamint országunk vezetőiért!
 4. Imádkozzunk a liberalizmus térhódítása ellen!

… növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
II. Péter 3, 18

Frissítés (2021. 02. 17.)
Kedves Testvérek!
Este 20 órakor szimbólikusan eldördült a startpisztoly és a 145 főből 21 testvérünk kezdi meg az imával átitatott böjtöt. Sokan életükben először.
Ezért is fontos, hogy imában hordozzuk a böjtölőket. Hadd tapasztalják meg azt a csodát, hogy az Úr Jézus  ebben is természetfeletti erőt adhat!
Az anyaországon kívül külön szeretettel köszöntöm:
 • a Kárpátalján, Erdélyben és a Felvidéken élő és velünk együtt böjtölő lelki testvéreinket, valamint azt az 1-1 imaharcost, akik
 • Szibériából
 • Angliából,
 • Skóciából
 • Németországból
 • Ausztráliából
Pásztor István
Posted on

Istentiszteletünket élőben közvetítjük! (vasárnap 10:00)

Kedves Testvérek!

Tekintettel a Kormány által a koronavírus járványszerű terjedésének megakadályozása céljából meghozott
intézkedésekre a gyülekezeti alkalmainkat kénytelenek vagyunk felfüggeszteni.

Szeretnénk a testvérek figyelmébe ajánlani, hogy vasárnapi Istentiszteletünket 10:00-tól a gyülekezet
honlapján (www.nyiregyhazimetodista.hu) élőben közvetítjük!

A fentieken túl az alábbiakról szeretnénk tájékoztatást adni:

 • Egyházunk vezetése folyamatos kapcsolatot tart az érintett hatóságokkal.
 • A gyülekezet presbitériuma a koronavírussal kapcsolatos tanácsok és javaslatok tekintetében
  hazánk felelős vezetőinek (Kormány, Operatív Törzs) ajánlásait veszi figyelembe és egyben kéri a
  testvéreket e javaslatok megfogadására.
 • Kérjük, hogy mindenki fokozott figyelemmel gondoljon a betegekre, idősekre.
 • Személyes találkozás esetén kérjük, hogy egymás testvéri köszöntése korlátozódjon a mosolyra,
  szemkontaktusra és a kedves szavakra.

Továbbá kérjük, hogy a társadalom iránt érzett felelősségünket nyilvánítsuk ki abban, hogy otthon
maradunk, csak a legszükségesebb esetekben (munka, bevásárlás, gyógyszertár) hagyjuk el
otthonunkat. Figyeljünk oda a másokkal való érintkezésre és a fokozott higiéniára.

Továbbá kötelességünknek érezzük az alábbi javaslatokat megfogalmazni:

 • Mindenkit arra bátorítunk, hogy az otthon töltött időszakot kihasználva tanulmányozzák a Bibliát,
  imádkozzanak és tartsanak csendességet.
 • Bátorítjuk a férfiakat, férjeket, családapákat álljanak lelki értelemben is a család élére! Tanítsák,
  bátorítsák, vigasztalják a rájuk bízottakat, hiszen a családfő feladata és felelőssége mindez.
 • Javasoljuk, hogy a családok tartsanak áhitatokat, ahol Isten Igéjét olvassák, arról beszélgetnek és
  közösen imádkoznak. Használjanak ki minden eszközt annak érdekében, hogy az otthon töltött
  időszakban a családban, mint legszűkebb gyülekezetükben helyreálljon mindaz, aminek változnia
  kell!
 • Javasoljuk továbbá a testvérekkel való kapcsolattartást! Használják ki mindazokat az eszközöket,
  amelyek a rendelkezésünkre állnak. Tartsanak kapcsolatot telefonon, interneten, szóban vagy
  írásban. Ajánljuk a testvéreknek azokat az applikációkat is, amelyek lehetőséget adnak akár több
  résztvevővel történő videóhívásokra (pl: FaceTime, Skype stb). Ezek remekül használható
  eszközök akár egy házikör megtartására!

Jézus a Hegyi Beszédben így szól hozzánk: „Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani
életét csak egy arasznyival is?” (Mt 6:27)

Egy olyan helyzetben kerültünk, ami mindenki számára idegen, ilyet még egyikünk sem élt át. Magától
értetődő, hogy lépten-nyomon tapasztaljuk az aggódást, a félelmet. Jézus azonban arra hívja fel a
figyelmünket, hogy az aggódás nem fogja meghosszabbítani az életünket egy arasznyival sem.

Aggódásra adhat okot, ha a gondolatainkat folyamatosan a vírussal kapcsolatos újabb és újabb híreken
tartjuk. Ha óráról órára az egyre frissülő, „járványként” terjedő és ránk ömlő hírek vannak a szemünk előtt
és a gondolatainkat ezzel töltjük meg, az aggodalom csak növekedni fog. Akkor a félelem fogja leuralni
gondolkodásunkat és meghatározni cselekedeteinket.

Bátorítunk minden testvért, hogy legyen jól tájékozott, annak érdekében, hogy felelős döntést tudjon hozni!
Viszont óvunk mindenkit a negatív hírektől és bátorítunk arra, hogy a gondolataikat tereljék át Isten Igéjére,
mert azt olvassuk: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1Jn 4:18). A Jézus
személyében tapasztalható szeretet meg tud őrizni minket a félelemtől!

Elég ha belegondolunk abba, amit Jézus a Hegyi Beszédben az aggódás előtt mond: „Nézzétek meg az
égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem
vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?”

Kedves Testvérek!

Tavasz van. Odakint a madarak csiripelnek. Nézzünk ki és gondolkodjunk el ezen. Nem vagyunk-e mi
sokkal értékesebbek náluk?

Indítson Bennünket imára és Isten igéjének olvasására mindaz, amit tapasztalunk!

Testvéri szeretettel,
A gyülekezet presbitériuma

Posted on

2018-as Ökumanikus imahét program (Január 21-28.)

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2018. JANUÁR 21-28. 18 ÓRA

 

Nap Templom Igehirdető Liturgikus Énekkar
Vasárnap evangélikus Palánki Ferenc

római katolikus megyéspüspök

Hecker Márton

metodista lelkész

evangélikus
Hétfő római katolikus Dr. Fekete Károly

református püspök

Dr. Kovács László Attila

evang. igazg. lelkész

római katolikus
Kedd római katolikus Dr. Gaál Sándor

református esperes

Molnár Zoltán görögkatolikus paróchus református
Szerda görögkatolikus Hecker Márton

metodista lelkész

Felföldi László

római katolikus plébános, helynök

jósavárosi görögkatolikus
Csütörtök görögkatolikus Zsarnai Krisztián evangélikus esperes Lutzke Krisztina

református lelkész

görögkatolikus kispapok
Péntek református Papp Dániel

baptista lelkipásztor

Sztankó Gyöngyi

evangélikus lelkész

római katolikus
Szombat református Felföldi László

római katolikus plébános, helynök

Papp Dániel

baptista lelkipásztor

baptista énekkar
Vasárnap evangélikus Szocska A. Ábel

görögkatolikus

apostoli kormányzó

Bodnár Máté

református lelkipásztor

összkar
Posted on

Adventi evangélizáció – Szólni akar Isten hozzád!

SZÓLNI AKAR AZ ISTEN HOZZÁD! címmel adventi bibliai előadásokra december 1-3-ig a Metodista Egyház Színház u. 6. sz. alatti imatermében.

Igét hirdet: Gyurkó József
ny. metodista lelkész

Dec. 1. péntek 18 óra:
Hogyan szól Isten? (Zsidó 1,1-3)

Dec. 2. szombat 18 óra:
Mi történik, ha szól hozzád? (Zsidó 1,1-3)

Dec. 3. Advent 1. vasárnapja 10 óra:
Mit tehetek, hogy halljam a szavát? (Zsidó 1,1-3)

Posted on

Inkább meghalunk, de nem áruljuk el a hitünket

ISZLÁM VAGY HALÁL? – A KOPT ZARÁNDOKBUSZ ELLENI MERÉNYLET MEGDÖBBENTŐ RÉSZLETEI

Hatalmas tempóban terjed a Facebookon azoknak a kopt zarándokoknak a tragikus története, amelyről általánosságban anno 777 is hírt adott.

Az online írás külföldi cikkekből szemlézve feltárja a tragédia pontos hátterét. Alább változtatás nélkül közöljük a szöveget:

Amikor Manchesterben egy koncert végén 22 ember meghalt egy robbantásban, az egész világ hangos volt a hírektől. Színes képek, interjúk, a hozzátartozók szívet tépő történetei, a túlélők részletes beszámolói töltötték meg a médiát napokon, heteken át… Az egész világ gyászolt.
Öt nappal később 29 egyiptomi keresztény meghalt, amikor a buszukat terroristák támadták meg. Még negyvenketten súlyosan megsérültek, a merénylők elmenekültek. Ez a történet két napig sem élt a médiában. Nem láttunk képeket, interjúkat, a részleteket sem hallottuk a hírekben.

Nos, akkor álljon itt, amiről valószínűleg kevesen hallottak:

Keresztények egy csoportja – szülők, nagyszülők, gyerekek – egy kolostorhoz indultak zarándoklatra, két busszal utaztak. Minya városa mellett terroristák állították meg őket. Miután a gyilkosok körülvették az egyik buszt, egyesével kiszállították az utasokat. Ahogy az ajtón kiléptek, egy álarcos fegyveres mindegyiküktől megkérdezte: „Muzulmán vagy?” Egyikük sem volt az.
Ezután mindegyikük kapott egy esélyt arra, hogy megtagadja Jézus Krisztust és áttérjen az iszlámra.

Egymás után minden egyes utast, miután az megvallotta Krisztust és elutasította az áttérést, a terroristák pár lépéssel arrébb hurcoltak és elvágták a nyakát vagy fejbe lőtték.

Egyesével, tizenkilenc felnőttet és tíz gyereket kényszerítettek választás elé: az iszlám vagy a halál. És amikor nem voltak hajlandóak megtagadni Krisztust, azonnal meggyilkolták őket.
A másik busz utasai a történteket látva megpróbáltak elmenekülni, buszukra tüzet nyitottak a terroristák, 42 embert sebesítve meg.
Miért van az, hogy egy manchesteri tragédia annyival érdekesebb és fontosabb, mint a minyai mészárlás? Mert az előbbi fehér embereket érintett, vagy mert a mi kontinensünkön történt? Más okai is lehetnek.
A média inkább azért „menekült el” a keresztény vértanúk elől, mert túlságosan is erős tanúságot tesznek a keresztény hitről. Ha szerencsétlen koncertlátogatók, akik rosszkor voltak rossz helyen, a terror áldozatául esnek, sajnálkozunk – és közben szerencsésnek érezzük magunkat: mi megúsztuk!
De amikor keresztények azért halnak meg, mert elutasítják, hogy megtagadják hitüket, az már arról az erőről és szabadságról beszél, amit hétköznapi emberek Krisztusban felfedeztek! Egyetlen épeszű ember sem hal meg tudatosan valamiért, amit nem tart mélységesen igaznak, az életénél is fontosabbnak. A történelemben láthattuk, hogy a keresztény mártírok arra inspiráltak másokat is, hogy kövessék az Üdvözítőt. A világi média éppen ezt nem akarja. Így aztán egy homályos szalagcímmel, hogy emberek haltak meg egy busztámadásban, „letudták” a rossz hír közlését anélkül, hogy a Jó Hír előtérbe kerülne…
De a Nyugatnak még a keresztény polgárai is hajlamosak hátat fordítani az ilyen mártír-történeteknek. A vértanúk hitének ereje mellett ugyanis rossz megvilágításba kerülhet az ő saját hitük gyengesége. Amíg az üldözés földjén a keresztények hűségesen eljárnak misére, imádságra úgy, hogy tisztában vannak vele: bármelyik pillanatban életüket veszthetik –mi a szabadság földjén könnyedén elhagyjuk a vasárnapi misét, ha ebédre várt vendégekről, a gyerekünk fociedzéséről vagy épp egy kis fejfájásról van szó.

Nehéz közel engedni magunkhoz a mai vértanúk történetét, mert ők szembesítenek minket azzal, hogy nekünk is meg kellene halnunk Krisztusért – meghalnunk legalább a bűnös szokásainknak, ragaszkodásainknak, egy rendetlen kapcsolatnak, komfortérzetünknek.

A templomainkban azt énekeljük Jézusnak: „Készebb vagyok meghalni, mint Téged megbántani”.
Tényleg? Ők 29-en készen voltak…

(Forrás)

Posted on

„Szeretteim, a szenvedés tüze miatt…”

Hálaadás Istennek a világtalálkozóért, felhívás a világ kormányaihoz és egyházaihoz, minden keresztyénhez, cselekvő együttérzés az üldözöttekkel

WASHINGTONI GYŰJTŐDOSSZIÉ: A KERESZTYÉN GENOCÍDIUM ELLENI VILÁGTALÁLKOZÓ ZÁRÓNYILATKOZATÁRÓL (V.)

Az üldözöttek személyes történetével teljes, és a felelős cselekvés útjait-módjait kereső és megtaláló világima-csúcstalálkozó intenzív három napja után Franklin Graham, a szervező Billy Graham Evangélizációs Társaság elnöke terjesztette elő a zárónyilatkozatot a világszerte üldözött keresztyének védelméről, amit teljes egyhangúsággal támogattak a résztvevők. A május 10-13. között Washingtonban tartott ima-világcsúcson 130 országból 600 küldött vett részt, több mint 100 szenvedést vagy az üldözés személyes veszteségét hozzátartozói halála révén elszenvedett keresztyén testvérünk is. (Forrás: /billygraham.org)

Internetes tudósító: Dr. Békefy Lajos

Isten Igéje a kezdet és a vég – a zárónyilatkozatban és a világ-imacsúcson is

A három oldalas deklarációt, záró nyilatkozatot bibliai Igék keretezik, melyekre különösen is fókuszált a világtalálkozó. A három oldalas nyilatkozatot átszövik az események, a világméretű keresztyénüldözés aktualitásai által hangsúlyossá tett bibliai idézetek. A teljes nyilatkozatot későbbi kiadásunkban ismertetjük meg az érdeklődő és imádkozó olvasókkal. A záródokumentum bibliai introitusa, felvezetője a péteri tanítás: „Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke megnyugszik rajtatok” (1Péter 4,12-14).

Kopt kivégzett keresztyének hozzátartozóival töltöttem a három napot

Franklin Graham záró szavaiban szólt arról, hogy a World Summit in Defense of Persecuted Christians/Az üldözött keresztyének védelmének világtalálkozója/ három napján gyakran beszélgetett azokkal a kopt keresztyénekkel, akiknek a hozzátartozóit a líbiai tengerparton végezték ki az ISIS, az Iszlám Állam katonái. Lefejezésük előtt készítették a megrendítő filmet, ami azóta sokszorosan körbejárta a világot. (Az egyiptomi keresztyének iszlám tengerbeli helytállásáról, megrendítő szeretetszolgálatáról olvasható magyarul egy új könyv Maggie Gobranról, a kairói kopt Teréz anyáról, amit az olvasók figyelmébe, kiváltképpen iskolák, fiatalok, tanárok, s egyházak figyelmébe ajánlunk!)  És találkozott azzal a mexikói testvérrel is, akit rendszeresen megvernek keresztyén hitéért hazájában, templomukat felgyújtották. Ilyen és hasonló megrendítő történetek garmadája hangzott el a három napon. Az áldozatok és az üldözöttek inkognitójának megőrzése személyük védelmét szolgálja. „Mi itt az USA-ban messze vagyunk ezektől a borzalmaktól, mégis közel azokhoz, akikkel mindez történik. Kötelességünk imádkozni értük, azokért, akik Jézus Krisztus drága nevéért viselik el a szenvedéseket” – fogalmazott Franklin Graham.

Zárónyilatkozatról röviden – hangsúlyos mondatok

A zárónyilatkozatot a búcsúülésen fogadták el, melyben feladatként jelölték meg:

–          előmozdítani a gyors és hiteles tájékoztatást a világszerte üldözött keresztyének helyzetéről és segíteni őket így is nehéz helyzetükben (a gratisnews és az agnusradio.ro ezt teszi évek óta naprakész információkkal, most is a washingtoni dosszié öt tudósításával);

–          imádkozni fáradhatatlanul, és világszerte erre hívni, ösztönözni a keresztyéneket azokért, akiket üldöznek, hogy lelkük, gondolkodásuk és testük őriztessék meg az emberi bűn tisztátalanságaitól;

–          gyakorlati segítséget nyújtani a szükségben lévőknek, ahol csak lehet közvetlenül és személyesen vagy közvetetten, szervezetek útján;

–          személyekkel, szervezetekkel, kormányokkal együtt működni azért, hogy tényleges védőakciókat lehessen elindítani a Jézus Krisztusban hívő üldözöttek védelmére;

–          követni a bibliai megbízatást egymás segítése érdekében, felmutatva Krisztus szeretetének példáját, és erejét, a legsúlyosabb helyzetben élők biztatásával;

–          megerősíteni világszerte a keresztyén bizonyságtételt és bizonyságtevőket az evangélium hirdetésével, s ezt megalkuvás, kompromisszumok, félelem nélkül folytatni.

Bibliai üzenetek

A világ-imacsúcs gondolatát és megszervezését, megtartását is bibliai Igék Szentlélektől megelevenített inspirációja indította el, kísérte és a Biblia adja meg a deklaráció lelki talaját. Hogy mindaz, ami felelős magvetésként az üldözött keresztyének védelmére megtartott világcsúcson elhangzott, termékeny lelki talajba hulljon, s megteremje azt imában, cselekedetekben, akciókban, felelős szóban, felelős tettben, amiért megszületett. Így most ezt a gyors jelentést mi is azzal az Igével zárjuk le, ami a deklaráció záró spirituális „felütése”:

„Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve, megállhassatok” (Efézus 6,12-13). (A záródokumentum teljes szövegét következő kiadásunkban közöljük.)

Forrás