John Wesley prédikációk

Elolvasható 53 prédikáció, vagy le is tölhető.

 • Az Úr a mi igazságunk (bevezető)
 • Üdvösség hit által (elsõ igehirdetés)
 • A majdnem keresztyén (második igehirdetés)
 • „Serkenj föl, aki aluszol!” (harmadik igehirdetés)
 • A bibliai keresztyénség (negyedik igehirdetés)
 • A hit általi megigazulás (ötödik igehirdetés)
 • A hitbõl való igazság (hatodik igehirdetés)
 • Az Isten országába vezetõ út (hetedik igehirdetés)
 • A Lélek zsengéi (nyolcadik igehirdetés)
 • A szolgaság és a fiúság lelke (kilencedik igehirdetés)
 • A Lélek bizonyságtétele I. (tizedik igehirdetés)
 • A Lélek bizonyságtétele II. (tizenegyedik igehirdetés)
 • Saját lelkünk bizonyságtétele (tizenkettedik igehirdetés)
 • A hívõkben lévõ bûnrõl (tizenharmadik igehirdetés)
 • Hívõk megtérése (tizennegyedik igehirdetés)
 • Az utolsó ítélet (tizenötödik igehirdetés)
 • A kegyelem eszközei (tizenhatodik igehirdetés)
 • A körülmetélt szív (tizenhetedik igehirdetés)
 • Az újjászületés jelei (tizennyolcadik igehirdetés)
 • Azok nagyszerû kiváltsága, akik istentõl születtek
 • (tizenkilencedik igehirdetés)
 • Az Úr a mi igazságunk (huszadik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl I. (huszonegyedik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl II. (huszonkettedik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl III. (huszonharmadik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl IV. (huszonnegyedik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl V. (huszonötödik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl VI. (huszonhatodik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl VII. (huszonhetedik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl VIII. (huszonnyolcadik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl IX. (huszonkilencedik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl X. (harmincadik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl XI. (harmincegyedik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl XII. (harminckettedik igehirdetés)
 • A hegyi beszédrõl XIII. (harmincharmadik igehirdetés)
 • A Törvény eredete, természete, tulajdonságai és szerepe
 • (harmincnegyedik igehirdetés)
 • A hit által megerõsített Törvény I. (harmincötödik igehirdetés)
 • A hit által megerõsített Törvény II. (harminchatodik igehirdetés)
 • Rajongás (harminchetedik igehirdetés)
 • Óvás a vakbuzgóságtól (harmincnyolcadik igehirdetés)
 • Az egyetemes (katolikus) keresztyén szellem
 • (harminckilencedik igehirdetés)
 • A keresztyén tökéleteségrõl (negyvenedik igehirdetés)
 • Kalandozó gondolatok (negyvenegyedik igehirdetés)
 • Sátán szándékai (negyvenkettedik igehirdetés)
 • A megváltás bibliai útja (negyvenharmadik igehirdetés)
 • Az eredendõ bûn (negyvennegyedik igehirdetés)
 • Az újjászületés (negyvenötödik igehirdetés)
 • A pusztában (negyvenhatodik igehirdetés)
 • Különféle kísértések között (negyvenhetedik igehirdetés)
 • Önmegtagadás (negyvennyolcadik igehirdetés)
 • A gonosz beszéd gyógyítása (negyvenkilencedik igehirdetés)
 • A pénz helyes felhasználása (ötvenedik igehirdetés)
 • A jó sáfár (ötvenegyedik igehirdetés)
 • Az erkölcs megjobbítása (ötvenkettedik igehirdetés)
 • Nt. George Whitefield halálára (ötvenharmadik igehirdetés)

Forrás: Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF)