Posted on

Istentiszteletünket élőben közvetítjük! (vasárnap 10:00)

Kedves Testvérek!

Tekintettel a Kormány által a koronavírus járványszerű terjedésének megakadályozása céljából meghozott
intézkedésekre a gyülekezeti alkalmainkat kénytelenek vagyunk felfüggeszteni.

Szeretnénk a testvérek figyelmébe ajánlani, hogy vasárnapi Istentiszteletünket 10:00-tól a gyülekezet
honlapján (www.nyiregyhazimetodista.hu) élőben közvetítjük!

A fentieken túl az alábbiakról szeretnénk tájékoztatást adni:

 • Egyházunk vezetése folyamatos kapcsolatot tart az érintett hatóságokkal.
 • A gyülekezet presbitériuma a koronavírussal kapcsolatos tanácsok és javaslatok tekintetében
  hazánk felelős vezetőinek (Kormány, Operatív Törzs) ajánlásait veszi figyelembe és egyben kéri a
  testvéreket e javaslatok megfogadására.
 • Kérjük, hogy mindenki fokozott figyelemmel gondoljon a betegekre, idősekre.
 • Személyes találkozás esetén kérjük, hogy egymás testvéri köszöntése korlátozódjon a mosolyra,
  szemkontaktusra és a kedves szavakra.

Továbbá kérjük, hogy a társadalom iránt érzett felelősségünket nyilvánítsuk ki abban, hogy otthon
maradunk, csak a legszükségesebb esetekben (munka, bevásárlás, gyógyszertár) hagyjuk el
otthonunkat. Figyeljünk oda a másokkal való érintkezésre és a fokozott higiéniára.

Továbbá kötelességünknek érezzük az alábbi javaslatokat megfogalmazni:

 • Mindenkit arra bátorítunk, hogy az otthon töltött időszakot kihasználva tanulmányozzák a Bibliát,
  imádkozzanak és tartsanak csendességet.
 • Bátorítjuk a férfiakat, férjeket, családapákat álljanak lelki értelemben is a család élére! Tanítsák,
  bátorítsák, vigasztalják a rájuk bízottakat, hiszen a családfő feladata és felelőssége mindez.
 • Javasoljuk, hogy a családok tartsanak áhitatokat, ahol Isten Igéjét olvassák, arról beszélgetnek és
  közösen imádkoznak. Használjanak ki minden eszközt annak érdekében, hogy az otthon töltött
  időszakban a családban, mint legszűkebb gyülekezetükben helyreálljon mindaz, aminek változnia
  kell!
 • Javasoljuk továbbá a testvérekkel való kapcsolattartást! Használják ki mindazokat az eszközöket,
  amelyek a rendelkezésünkre állnak. Tartsanak kapcsolatot telefonon, interneten, szóban vagy
  írásban. Ajánljuk a testvéreknek azokat az applikációkat is, amelyek lehetőséget adnak akár több
  résztvevővel történő videóhívásokra (pl: FaceTime, Skype stb). Ezek remekül használható
  eszközök akár egy házikör megtartására!

Jézus a Hegyi Beszédben így szól hozzánk: „Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani
életét csak egy arasznyival is?” (Mt 6:27)

Egy olyan helyzetben kerültünk, ami mindenki számára idegen, ilyet még egyikünk sem élt át. Magától
értetődő, hogy lépten-nyomon tapasztaljuk az aggódást, a félelmet. Jézus azonban arra hívja fel a
figyelmünket, hogy az aggódás nem fogja meghosszabbítani az életünket egy arasznyival sem.

Aggódásra adhat okot, ha a gondolatainkat folyamatosan a vírussal kapcsolatos újabb és újabb híreken
tartjuk. Ha óráról órára az egyre frissülő, „járványként” terjedő és ránk ömlő hírek vannak a szemünk előtt
és a gondolatainkat ezzel töltjük meg, az aggodalom csak növekedni fog. Akkor a félelem fogja leuralni
gondolkodásunkat és meghatározni cselekedeteinket.

Bátorítunk minden testvért, hogy legyen jól tájékozott, annak érdekében, hogy felelős döntést tudjon hozni!
Viszont óvunk mindenkit a negatív hírektől és bátorítunk arra, hogy a gondolataikat tereljék át Isten Igéjére,
mert azt olvassuk: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1Jn 4:18). A Jézus
személyében tapasztalható szeretet meg tud őrizni minket a félelemtől!

Elég ha belegondolunk abba, amit Jézus a Hegyi Beszédben az aggódás előtt mond: „Nézzétek meg az
égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem
vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?”

Kedves Testvérek!

Tavasz van. Odakint a madarak csiripelnek. Nézzünk ki és gondolkodjunk el ezen. Nem vagyunk-e mi
sokkal értékesebbek náluk?

Indítson Bennünket imára és Isten igéjének olvasására mindaz, amit tapasztalunk!

Testvéri szeretettel,
A gyülekezet presbitériuma

Istentiszteletünket élőben közvetítjük! (vasárnap 10:00)

Istentiszteletünket élőben közvetítjük! (vasárnap 10:00)

Kedves Testvérek! Tekintettel a Kormány által a koronavírus járványszerű terjedésének megakadályozása céljából meghozott intézkedésekre a gyülekezeti alkalmainkat kénytelenek vagyunk felfüggeszteni. Szeretnénk a testvérek figyelmébe ajánlani, hogy vasárnapi Istentiszteletünket 10:00-tól a gyülekezet honlapján (www.nyiregyhazimetodista.hu) élőben közvetítjük! A fentieken túl az alábbiakról...