Posted on

English Church – Nyíregyháza

Looking for an English-speaking church?

Come and join us at ENGLISH CHURCH NYÍREGYHÁZA.

Be inspired by sound, biblical preaching, joyful singing and warm fellowship.

5.00 pm every second Sunday Commencing 20 March 2022.

Nyíregyháza Methodist Church – Színház utca 6., Nyíregyháza

 

Posted on

Helyzetjelentés Kárpátaljáról, Csongorról

Úgy gondoltuk, hogy egy kis helyzetképet adunk magunkról, mert annyi sok hír terjeng a médiában, meg itt ott…Kárpátalján jelenleg nyugalom van. Sajnos a hírekre az itt élő emberek is különböző módon reagáltak. Volt, aki elmenekült akár egyedül férfiként, akár családostól, és e miatt bepánikolt több család, és követték a példát. Azt látjuk, hogy ez nagyon nehéz döntés volt, mert sokan a bizonytalanba menekültek. Akik itthon maradtak tele vannak szintén félelemmel és aggodalommal, viszont nem szeretnék a családtagokat, öregeket hátrahagyni, ezért kitartanak. Igyekszünk őket bátorítani és segíteni, akiknek szükségük van rá. A háborús területekről érkeznek családok, akik nyugat fele szeretnének menni többnyire, de pár nap megállóként itt kérnek szállást. Több család van jelenleg is a faluban így elszállásolva, és számítunk több érkező csapatra. Nekik meleg szobát, ennivalót biztosítunk. Minden nap bizonytalan, és nem tudunk előre tervezni, de azt tudjuk, hogy mindenképpen nehézségeket fogunk megélni az elkövetkezendő időkben. Az embereknek eddig sem volt egyszerű helyzetük, de az árak emelkedése, és a bevétel hiánya bizonyára szűkebb időket fog eredményezni. Ugyanúgy vannak betegek, rászorulók, akiknek szükségük van segítségre, így igyekszünk majd mindenhova eljuttatni segítségünket, akár élelmiszer tekintetében, akár gyógyszerekben. Sokan ajánlanak fel szálláshelyeket…ezt megköszönjük, ha kell majd élünk ezzel a lehetőséggel is, de szeretnénk inkább az ittmaradottakra gondot viselni, és őket támogatni.

Személyes számlaszámunkat tudom megadni, és ha Isten lelke indít valakit, akkor megoldható, hogy onnan támogassunk másokat. 11773346-25548439 Pocsainé Tövissi Tímea, közleményben: adomány Csongor. Szeretettel köszönjük az imádságokat, és a szeretetteljes szavakat. Nagyon jól esik, hisz ez erőt ad nekünk is, hogy imában hordoznak mások bennünket. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat!

Posted on

Felhívás a békéért való imádságra és az adakozásra

Február 25-én a metodista egyház Missziós Tanácsa felhívást tesz közzé a megtámadott Ukrajnáért, a békéért, az ukrán metodista testvéreinkért, a gyülekezetekért és az ukrán családokért. A Missziós Tanács arra hívja fel a gyülekezeteket, hogy Hamvazószerdán (március 2.) csatlakozzanak a megbékélés érdekében az európai imaközösséghez és Böjt első vasárnapján (március 6.) a metodista gyülekezetekben gyűjtsenek adományokat az istentiszteleteken az Ukrán Metodista Egyház számára. A Lutheránus Világszövetség (LWF), a Református Egyházak Világszövetsége (WCRC), a Metodista Világtanács (WMC) és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) imára szólít fel Ukrajna és a régió népei számára a békéért: Krisztusban szeretett testvéreink! Az Ukrajna elleni orosz katonai támadás a békét fenyegeti Európában, sőt az egész világon. Ez a kialakult válság megköveteli a sürgető választ és szolidaritást a globális keresztény közösségtől. Ahogy a zsoltáros emlékeztet bennünket, „keressük a békét és törekedjünk rá” (Zsoltárok 34,14)! Imára szólítunk fel Ukrajnáért és a régióban élőkért. A békének kell uralkodnia. Az ukrán emberekkel és egyházakkal való globális szolidaritás jeleként a Lutheránus Világszövetség, a Református Egyházak Világszövetsége, a Metodista Világtanács és az Európai Egyházak Konferenciája felhívást tesz közzé online imaközösségre Ukrajnáért. Az európai imaközösség időpontja Hamvazószerda 2022. március 2-án 17:00 óra.

Az imaszolgálathoz való csatlakozáshoz kattintson erre a linkre:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_d04eX7l4S_WEmFBXIV17wQ

Posted on

Felhívás húsvét előtti böjtre

Loading...

Szeretettel hívunk mindenkit egy ima és böjti közösségbe. Olyan időszakot élünk, amikor nagy szükség van Isten népének az összefogásra, hogy aki csak él és mozog, odaálljon a lőrésekre. Hiszen “az idők gonoszak”!

A böjti időszakot február 17-én kezdjük és március 29-én fejezzük be. Egy fix napot kell kiválasztanod, például kedd este 8-tól szerda este 8-ig minden héten ezen a napon fogsz böjtölni, az időszak végéig.

Fontos, hogy léböjtről van szó és nem fogyasztunk szilárd táplálékot. De légy szabad arra, hogy a körülményeidhez és az egészségi állapotod miatt ettől eltérjél és szilárd ételt (pl. kekszet, vagy pirítóst) is magadhoz vegyél. Mindenkit bátorítunk, hogy adjon esélyt magának és persze Istennek és böjtöljön, akár csak egy fél napig is, vagy éppen a húsétel, kenyér megvonása által.

Fontos, hogy a böjt alatt az imaéletünk is megújuljon, hiszen a böjtölő közösség is imádkozik az éppen böjtölőkért. Február elején létrehozunk egy viberes csoportot (akinek van vibere), amibe mindenki beírhatja megtapasztalásait, bizonyságait, hogy egymás hite által így is épüljünk.

Az is nagyon jó, ha a 40 nap alatt csak egyszer próbálod meg a böjtöt. De az előzetes felmérések szerint már vagyunk negyvenen, akik a szabadon választott napon 5 illetve 6 egymást követő héten is böjtölünk. Így áll össze a “lánc” böjt és szimbólikusan esténként 8 órakor adjuk át a “stafétát”.

Végezetül Nagypénteken, április 2-ra mindenkit szeretettel böjtre hívunk!

Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy részvételi szándékodat ne a csoportba, hanem személyesen nekem jelezd! Egyben bátorítalak, hogy hívd meg a családtagjaidat illetve a gyülekezeted tagjait ebbe a böjtbe és gondolj a határon túl élő lelki testvéreidre is!

A böjttel kifejezhetjük, hogy az Úr fontosabb számunkra a testi szükségeinknél (legyen az fizikai vagy érzelmi szükség), Őrá van szükségünk igazán. Nem „csak” az ajándékaiért, hanem Önmagáért, a jelleméért szeretjük. Vágyunk a vezetésére, a tisztító munkájára, hogy Vele élhessünk örökké. Rá akarjuk bízni magunkat, hogy irányítsa és alakítsa az életünket.

A böjt alatt az imádságunk fő témái:

 1. Imádkozzunk a gyülekezetünk újraindításáért, egységért, a megfáradtakért és az elesettekért!
 2. Imádkozzunk a gyermekeink és családtagjaink megtéréséért!
 3. Imádkozzunk a nemzetünkért, a határon innen és határon túl élő honfitársainkért, valamint országunk vezetőiért!
 4. Imádkozzunk a liberalizmus térhódítása ellen!

… növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
II. Péter 3, 18

Frissítés (2021. 02. 17.)
Kedves Testvérek!
Este 20 órakor szimbólikusan eldördült a startpisztoly és a 145 főből 21 testvérünk kezdi meg az imával átitatott böjtöt. Sokan életükben először.
Ezért is fontos, hogy imában hordozzuk a böjtölőket. Hadd tapasztalják meg azt a csodát, hogy az Úr Jézus  ebben is természetfeletti erőt adhat!
Az anyaországon kívül külön szeretettel köszöntöm:
 • a Kárpátalján, Erdélyben és a Felvidéken élő és velünk együtt böjtölő lelki testvéreinket, valamint azt az 1-1 imaharcost, akik
 • Szibériából
 • Angliából,
 • Skóciából
 • Németországból
 • Ausztráliából
Pásztor István
Posted on

Istentiszteletünket élőben közvetítjük! (vasárnap 10:00)

Kedves Testvérek!

Tekintettel a Kormány által a koronavírus járványszerű terjedésének megakadályozása céljából meghozott
intézkedésekre a gyülekezeti alkalmainkat kénytelenek vagyunk felfüggeszteni.

Szeretnénk a testvérek figyelmébe ajánlani, hogy vasárnapi Istentiszteletünket 10:00-tól a gyülekezet
honlapján (www.nyiregyhazimetodista.hu) élőben közvetítjük!

A fentieken túl az alábbiakról szeretnénk tájékoztatást adni:

 • Egyházunk vezetése folyamatos kapcsolatot tart az érintett hatóságokkal.
 • A gyülekezet presbitériuma a koronavírussal kapcsolatos tanácsok és javaslatok tekintetében
  hazánk felelős vezetőinek (Kormány, Operatív Törzs) ajánlásait veszi figyelembe és egyben kéri a
  testvéreket e javaslatok megfogadására.
 • Kérjük, hogy mindenki fokozott figyelemmel gondoljon a betegekre, idősekre.
 • Személyes találkozás esetén kérjük, hogy egymás testvéri köszöntése korlátozódjon a mosolyra,
  szemkontaktusra és a kedves szavakra.

Továbbá kérjük, hogy a társadalom iránt érzett felelősségünket nyilvánítsuk ki abban, hogy otthon
maradunk, csak a legszükségesebb esetekben (munka, bevásárlás, gyógyszertár) hagyjuk el
otthonunkat. Figyeljünk oda a másokkal való érintkezésre és a fokozott higiéniára.

Továbbá kötelességünknek érezzük az alábbi javaslatokat megfogalmazni:

 • Mindenkit arra bátorítunk, hogy az otthon töltött időszakot kihasználva tanulmányozzák a Bibliát,
  imádkozzanak és tartsanak csendességet.
 • Bátorítjuk a férfiakat, férjeket, családapákat álljanak lelki értelemben is a család élére! Tanítsák,
  bátorítsák, vigasztalják a rájuk bízottakat, hiszen a családfő feladata és felelőssége mindez.
 • Javasoljuk, hogy a családok tartsanak áhitatokat, ahol Isten Igéjét olvassák, arról beszélgetnek és
  közösen imádkoznak. Használjanak ki minden eszközt annak érdekében, hogy az otthon töltött
  időszakban a családban, mint legszűkebb gyülekezetükben helyreálljon mindaz, aminek változnia
  kell!
 • Javasoljuk továbbá a testvérekkel való kapcsolattartást! Használják ki mindazokat az eszközöket,
  amelyek a rendelkezésünkre állnak. Tartsanak kapcsolatot telefonon, interneten, szóban vagy
  írásban. Ajánljuk a testvéreknek azokat az applikációkat is, amelyek lehetőséget adnak akár több
  résztvevővel történő videóhívásokra (pl: FaceTime, Skype stb). Ezek remekül használható
  eszközök akár egy házikör megtartására!

Jézus a Hegyi Beszédben így szól hozzánk: „Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani
életét csak egy arasznyival is?” (Mt 6:27)

Egy olyan helyzetben kerültünk, ami mindenki számára idegen, ilyet még egyikünk sem élt át. Magától
értetődő, hogy lépten-nyomon tapasztaljuk az aggódást, a félelmet. Jézus azonban arra hívja fel a
figyelmünket, hogy az aggódás nem fogja meghosszabbítani az életünket egy arasznyival sem.

Aggódásra adhat okot, ha a gondolatainkat folyamatosan a vírussal kapcsolatos újabb és újabb híreken
tartjuk. Ha óráról órára az egyre frissülő, „járványként” terjedő és ránk ömlő hírek vannak a szemünk előtt
és a gondolatainkat ezzel töltjük meg, az aggodalom csak növekedni fog. Akkor a félelem fogja leuralni
gondolkodásunkat és meghatározni cselekedeteinket.

Bátorítunk minden testvért, hogy legyen jól tájékozott, annak érdekében, hogy felelős döntést tudjon hozni!
Viszont óvunk mindenkit a negatív hírektől és bátorítunk arra, hogy a gondolataikat tereljék át Isten Igéjére,
mert azt olvassuk: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1Jn 4:18). A Jézus
személyében tapasztalható szeretet meg tud őrizni minket a félelemtől!

Elég ha belegondolunk abba, amit Jézus a Hegyi Beszédben az aggódás előtt mond: „Nézzétek meg az
égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem
vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?”

Kedves Testvérek!

Tavasz van. Odakint a madarak csiripelnek. Nézzünk ki és gondolkodjunk el ezen. Nem vagyunk-e mi
sokkal értékesebbek náluk?

Indítson Bennünket imára és Isten igéjének olvasására mindaz, amit tapasztalunk!

Testvéri szeretettel,
A gyülekezet presbitériuma

Posted on

2018-as Ökumanikus imahét program (Január 21-28.)

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2018. JANUÁR 21-28. 18 ÓRA

 

Nap Templom Igehirdető Liturgikus Énekkar
Vasárnap evangélikus Palánki Ferenc

római katolikus megyéspüspök

Hecker Márton

metodista lelkész

evangélikus
Hétfő római katolikus Dr. Fekete Károly

református püspök

Dr. Kovács László Attila

evang. igazg. lelkész

római katolikus
Kedd római katolikus Dr. Gaál Sándor

református esperes

Molnár Zoltán görögkatolikus paróchus református
Szerda görögkatolikus Hecker Márton

metodista lelkész

Felföldi László

római katolikus plébános, helynök

jósavárosi görögkatolikus
Csütörtök görögkatolikus Zsarnai Krisztián evangélikus esperes Lutzke Krisztina

református lelkész

görögkatolikus kispapok
Péntek református Papp Dániel

baptista lelkipásztor

Sztankó Gyöngyi

evangélikus lelkész

római katolikus
Szombat református Felföldi László

római katolikus plébános, helynök

Papp Dániel

baptista lelkipásztor

baptista énekkar
Vasárnap evangélikus Szocska A. Ábel

görögkatolikus

apostoli kormányzó

Bodnár Máté

református lelkipásztor

összkar
Posted on

Adventi evangélizáció – Szólni akar Isten hozzád!

SZÓLNI AKAR AZ ISTEN HOZZÁD! címmel adventi bibliai előadásokra december 1-3-ig a Metodista Egyház Színház u. 6. sz. alatti imatermében.

Igét hirdet: Gyurkó József
ny. metodista lelkész

Dec. 1. péntek 18 óra:
Hogyan szól Isten? (Zsidó 1,1-3)

Dec. 2. szombat 18 óra:
Mi történik, ha szól hozzád? (Zsidó 1,1-3)

Dec. 3. Advent 1. vasárnapja 10 óra:
Mit tehetek, hogy halljam a szavát? (Zsidó 1,1-3)