Posted on

„Szeretteim, a szenvedés tüze miatt…”

Hálaadás Istennek a világtalálkozóért, felhívás a világ kormányaihoz és egyházaihoz, minden keresztyénhez, cselekvő együttérzés az üldözöttekkel

WASHINGTONI GYŰJTŐDOSSZIÉ: A KERESZTYÉN GENOCÍDIUM ELLENI VILÁGTALÁLKOZÓ ZÁRÓNYILATKOZATÁRÓL (V.)

Az üldözöttek személyes történetével teljes, és a felelős cselekvés útjait-módjait kereső és megtaláló világima-csúcstalálkozó intenzív három napja után Franklin Graham, a szervező Billy Graham Evangélizációs Társaság elnöke terjesztette elő a zárónyilatkozatot a világszerte üldözött keresztyének védelméről, amit teljes egyhangúsággal támogattak a résztvevők. A május 10-13. között Washingtonban tartott ima-világcsúcson 130 országból 600 küldött vett részt, több mint 100 szenvedést vagy az üldözés személyes veszteségét hozzátartozói halála révén elszenvedett keresztyén testvérünk is. (Forrás: /billygraham.org)

Internetes tudósító: Dr. Békefy Lajos

Isten Igéje a kezdet és a vég – a zárónyilatkozatban és a világ-imacsúcson is

A három oldalas deklarációt, záró nyilatkozatot bibliai Igék keretezik, melyekre különösen is fókuszált a világtalálkozó. A három oldalas nyilatkozatot átszövik az események, a világméretű keresztyénüldözés aktualitásai által hangsúlyossá tett bibliai idézetek. A teljes nyilatkozatot későbbi kiadásunkban ismertetjük meg az érdeklődő és imádkozó olvasókkal. A záródokumentum bibliai introitusa, felvezetője a péteri tanítás: „Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke megnyugszik rajtatok” (1Péter 4,12-14).

Kopt kivégzett keresztyének hozzátartozóival töltöttem a három napot

Franklin Graham záró szavaiban szólt arról, hogy a World Summit in Defense of Persecuted Christians/Az üldözött keresztyének védelmének világtalálkozója/ három napján gyakran beszélgetett azokkal a kopt keresztyénekkel, akiknek a hozzátartozóit a líbiai tengerparton végezték ki az ISIS, az Iszlám Állam katonái. Lefejezésük előtt készítették a megrendítő filmet, ami azóta sokszorosan körbejárta a világot. (Az egyiptomi keresztyének iszlám tengerbeli helytállásáról, megrendítő szeretetszolgálatáról olvasható magyarul egy új könyv Maggie Gobranról, a kairói kopt Teréz anyáról, amit az olvasók figyelmébe, kiváltképpen iskolák, fiatalok, tanárok, s egyházak figyelmébe ajánlunk!)  És találkozott azzal a mexikói testvérrel is, akit rendszeresen megvernek keresztyén hitéért hazájában, templomukat felgyújtották. Ilyen és hasonló megrendítő történetek garmadája hangzott el a három napon. Az áldozatok és az üldözöttek inkognitójának megőrzése személyük védelmét szolgálja. „Mi itt az USA-ban messze vagyunk ezektől a borzalmaktól, mégis közel azokhoz, akikkel mindez történik. Kötelességünk imádkozni értük, azokért, akik Jézus Krisztus drága nevéért viselik el a szenvedéseket” – fogalmazott Franklin Graham.

Zárónyilatkozatról röviden – hangsúlyos mondatok

A zárónyilatkozatot a búcsúülésen fogadták el, melyben feladatként jelölték meg:

–          előmozdítani a gyors és hiteles tájékoztatást a világszerte üldözött keresztyének helyzetéről és segíteni őket így is nehéz helyzetükben (a gratisnews és az agnusradio.ro ezt teszi évek óta naprakész információkkal, most is a washingtoni dosszié öt tudósításával);

–          imádkozni fáradhatatlanul, és világszerte erre hívni, ösztönözni a keresztyéneket azokért, akiket üldöznek, hogy lelkük, gondolkodásuk és testük őriztessék meg az emberi bűn tisztátalanságaitól;

–          gyakorlati segítséget nyújtani a szükségben lévőknek, ahol csak lehet közvetlenül és személyesen vagy közvetetten, szervezetek útján;

–          személyekkel, szervezetekkel, kormányokkal együtt működni azért, hogy tényleges védőakciókat lehessen elindítani a Jézus Krisztusban hívő üldözöttek védelmére;

–          követni a bibliai megbízatást egymás segítése érdekében, felmutatva Krisztus szeretetének példáját, és erejét, a legsúlyosabb helyzetben élők biztatásával;

–          megerősíteni világszerte a keresztyén bizonyságtételt és bizonyságtevőket az evangélium hirdetésével, s ezt megalkuvás, kompromisszumok, félelem nélkül folytatni.

Bibliai üzenetek

A világ-imacsúcs gondolatát és megszervezését, megtartását is bibliai Igék Szentlélektől megelevenített inspirációja indította el, kísérte és a Biblia adja meg a deklaráció lelki talaját. Hogy mindaz, ami felelős magvetésként az üldözött keresztyének védelmére megtartott világcsúcson elhangzott, termékeny lelki talajba hulljon, s megteremje azt imában, cselekedetekben, akciókban, felelős szóban, felelős tettben, amiért megszületett. Így most ezt a gyors jelentést mi is azzal az Igével zárjuk le, ami a deklaráció záró spirituális „felütése”:

„Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve, megállhassatok” (Efézus 6,12-13). (A záródokumentum teljes szövegét következő kiadásunkban közöljük.)

Forrás